Obec Služátky

Nové fotografie

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina

Úvodní strana » Úřední deska » Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

  1. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční v pátek dne 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecního úřadu Služátky 8; 582 91 Světlá nad Sázavou.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
  4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Vytvořeno dne: 29.07.2020
Obec Služátky © 2007-2021