Obec Služátky

Nové fotografie

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

Úvodní strana » Úřední deska » Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

• v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

• a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční:

• dne 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

• a dne 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na obecním úřadě, Služátky 8; 582 91 Světlá nad Sázavou.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky obdrží voliči ve volební místnosti.

Vytvořeno dne: 04.08.2022
Obec Služátky © 2007-2023