Obec Služátky

Nové fotografie

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo

Úvodní strana » Úřední deska » Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo

Starosta obce Služátky podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky) oznamuje:

  1. II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost na obecním úřadě, Služátky 8; 582 91 Světlá nad Sázavou.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem České republiky nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky obdrží volič ve volební místnosti.
  5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
Vytvořeno dne: 17.01.2023

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2023