Obec Služátky

Nové fotografie

Návrh rozpočtu na rok 2017

Úvodní strana » Úřední deska » Návrh rozpočtu na rok 2017

Příjmy (v tisících Kč):

Příjmy pitná voda 75,–

Ostatní nedaňové příjmy 144,–

Celkem nedaňové příjmy 219,–

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a kapit.výn. 361,–

Daň z příjmu FO ze samost. výděl.činnosti 11,–

Daň z příjmu práv. osob 380,–

Daň z přidané hodnoty 750,–

Správní poplatky 1,–

Poplatky ze psů 2,–

Poplatek za provoz systému shrom. komunálního odpadu 71,–

Daň z nemovitých věcí 80,–

Daň z loterií a her krom VHP 8,–

Daňové příjmy cekem 1.664,–

Přijaté dotace Dotace na výkon státní správy 55,–

Příjmy celkem 1.938,–

Výdaje (v tisících Kč):

Podpora ost. produk.činnosti 50,–

Silnice 10,–

Provoz veřejné silniční dopravy (bus)25,–

Pitná voda 116,–

Kanalizace 300,–

Činnosti knihovnice 1,–

Ostatní záležitosti kultury 60,–

Veřejné osvětlení (oprava) 35,–

Komunální služby a územní rozvoj 0,815

Sběr a svoz komunálního odpadu 200,–

Péče o veř. zeleň 100,–

Zastupitelstvo obce (platy zaměstnanců) 169,–

Činnost místní správy 450,–

Příprava staveb. parcel 300,–

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30,–

Výdaje celkem 1.846,815

Vyvěšeno: 30. 11. 2016

sejmuto:

Projednáno na obecním zastupitelstvu dne :
Za správnost PhDr.Hynek Bouchal,Ph.D. – starosta

Vytvořeno dne: 30.11.2016
Obec Služátky © 2007-2019