Obec Služátky

Nové fotografie

Návrh rozpočtu na rok 2011

Úvodní strana » Úřední deska » Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh rozpočtu obce na rok 2011

Příjmy ( v tisících Kč):
Nedaňové příjmy 118,2
 
Daň z příjmu ze závislé činnosti 210,–
Daň z příjmu osob ze samost. činnosti 31,–
Daň z příjmu práv. osob 240,–
Daň z přidané hodnoty 500,–
Správní poplatky 0,3
Poplatky ze psů 3,–
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 74,–
Daň z nemovitosti 65,–
Daňové příjmy celkem 1.123,3
Přijaté dotace
Dotace na výkon státní správy 60,1
Příjmy celkem 1.301,6
Výdaje (v tisících Kč):
Podpora ost. produk.činností 10,–
Silnice (oprava místních komunikací) 30,–
Provoz veřejné silniční dopravy (bus) 20,–
Pitná voda 55,–
Základní školy 263,–
Činnosti knihovnické 1,–
Ostatní záležitosti kultury 20,–
Veřejné osvětlení (oprava) 50,–
Komunální služby a územní rozvoj 0,8
Sběr a svoz komunálního odpadu 170,–
Péče o veř. zeleň 6,–
Zastupitelstvo obce (platy zaměstnanců) 148-,
Činnost místní správy 271,5
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40,–
Výdaje celkem 1.085,3,–

Vyvěšeno: 26. 11. 2010
sejmuto: 16. 12. 2010

Projednáno na obecním zastupitelstvu dne 25.11. 2010.

Za správnost Hynek Bouchal, starosta.

Vyvěšeno dne: 26.11.2010
Obec Služátky © 2007-2024