Obec Služátky

Nové fotografie

Nabídka sociální služby pro občany v nouzi

Úvodní strana » Informace » Nabídka sociální služby pro občany v nouzi

Obec Služátky prostřednictvím města Světlá nad Sázavou nabízí tyto služby občanům v nouzi:

1. Senior taxi: Můžou využít občané v nouzi pro cesty k lékaři, na nákup, na poštu, na úřady a na nádraží do Světlé n. S. za 70 Kč. Občané starší 65-ti let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou získat slevu. Taxi provozuje TBS Světlá nad Sázavou. Taxi je třeba objednat den předem na tel. 774 162 097.

2. Pečovatelská služba: Pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu (pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředním a další fakultativní služby, např. dohled nad požitím léků, odklízení sněhu, mytí společných prostor, drobné údržbářské práce, administrativní úkony, apod.). Služby je třeba předem dojednat s odborem sociálních věcí MěÚ Světlá nad Sázavou, Bc. Janou Cípovou, DiS, tel. 569 496 690, e-mail: cipova@svetlans.cz nebo s vedoucí pečovatelské služby p. Denisou Plešarovou, tel. 603 871 088, nebo 569 452 775. Ceník služeb je k dispozici: http://www.scsvetla.cz/…-ke-stazeni/. Pokud potřebujete s touto nabídkou pomoci, pomoc zprostředkovat, něčemu nerozumíte, apod. volejte starostu, tel. 728 228 575.

Vyvěšeno dne: 05.11.2020
Obec Služátky © 2007-2022