Obec Služátky

Nové fotografie

Kanalizace – aktuální postup prací

Úvodní strana » Informace » Kanalizace – aktuální postup prací

Stavba kanalizace postupuje dle plánu, přizpůsobuje se při tom aktuálním zjištěním a místním podmínkám:

1. Postup prací:

 • firma Evos Hydro dokončuje práce na stoce v krajské komunikaci (Od Bártů přes centrum obce ke Kyprému),
 • dále bude pokračovat v místní komunikaci směrem od Kyprého ke Chladům,
 • stejná firma začne v příštím týdnu pracovat na stoce od čističky směrem k dolní části obce (od Kafků nahoru),
 • firma Dvořáková pracuje na stoce směrem Na Obec,
 • dále v příštích dnech začne pracovat na stoce za hřištěm směrem přes Sad a dále komunikací k Janáčkům a Havlům.

2. Připojení jednotlivých domů:

 • pracovníci obou firem včas informují dotčené občany o plánované výstavbě a uzavření silnic a cest,
 • pracovníci obou firem zároveň s občany domlouvají konkrétní místo osazení šachet na okrajích pozemků, do kterých bude sveden odpad z jednotlivých do­mů.

3. Jak získat aktuální informace:

 • pokud budete potřebovat konkrétní informace, pak za firmu Evos Hydro komunikuje pan Šemík, tel. 777 297 955 a za firmu Dvořáková pan Arbelovský tel. 775 864 084,
 • pochopitelně můžete též kontaktovat starostu, místotstarostu nebo zastupitele,
 • každé pondělí od 14.00 probíhají kontrolní dny, zhotovitel, projektantka a zástupci obce zde vždy řeší aktuální problémy i požadavky občanů.

4. Uložení vytěžené zeminy:

 • vytěžená zemina je dočasně ukládána v tzv. mezideponiích, místa trvalého uložení budou dvě:
 • jednak třetina pozemku č. 430/1 v k. ú obce na Staré cestě, kde kdysi býval lom na kámen a poté divoká skládka,
 • jednak část pozemku 196/1 u horního rybníku „Škramák“, kde bude na části současného pole odkryta ornice, navezena vytěžená zemina, která bude nakonec překryta původní ornicí.
Vytvořeno dne: 16.08.2023

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024