Obec Služátky

Nové fotografie

Kanalizace – aktuální informace 20. 9. 2023

Úvodní strana » Informace » Kanalizace – aktuální informace 20. 9. 2023

Aktuální informace k výstavbě kanalizace:

1) Způsob napojení domácností na stoky:

 • obec zajišťuje připojení od hlavní stoky k hranici pozemků občanů, tato přípojka bude ukončena revizní šachtou
 • napojení od revizní šachty k domu si zajišťují občané sami na své náklady
 • toto napojení nelze propojovat se stávajícími septiky, senkrovnami apod., protože by docházelo k nežádoucímu ředění splašků a čistička by nemohla pracovat, jak má
 • revizní šachty budou v majetku občanů: po dokončení výkopových prací obecní úřad vyzve připojované občany, aby zaplatili osazení revizními šachtami dle skutečně vyfakturovaných dodávek šachet

2) Postup prací:

 • firma Evos Hydro dokončuje práce na stoce v dolní části obce
 • na 2. – 15. října plánuje přípravu opravy krajské komunikace kolem návsi
 • 16. – 17. října by měla firma Swietelsky opravit tuto krajskou komunikaci
 • v listopadu by měla firma Evos Hydro budovat přípojky od hlavní stoky v dolní části obce k jednotlivým domům
 • firma Dvořáková nyní přerušila práce
 • od 3. října by měla pracovat na stoce směrem na obec a zároveň na stoce za hřištěm směrem přes Sad a dále komunikací k Janáčkům a Havlům

3) Jak získat aktuální informace:

 • pracovníci obou firem včas informují dotčené občany o plánované výstavbě a uzavření silnic a cest
 • pracovníci obou firem zároveň s občany domlouvají konkrétní místo osazení šachet na okrajích pozemků, do kterých bude sveden odpad z jednotlivých domů
 • pokud budete potřebovat konkrétní informace, pak za firmu Evos Hydro komunikuje pan Šemík, tel. 777 297 955 a za firmu Dvořáková pan Arbelovský tel. 775 864 084
 • pochopitelně můžete též kontaktovat starostu, místotstarostu nebo zastupitele
 • každé pondělí od 14.00 probíhají kontrolní dny, zhotovitel, projektantka a zástupci obce zde vždy řeší aktuální problémy i požadavky občanů

4) Uložení vytěžené zeminy:

 • vytěžená zemina je dočasně ukládána v tzv. mezideponiích
 • oproti předchozím informacím bylo nakonec rozhodnuto, že v katastru obce bude uložena jen část vytěžené zeminy (800 m3), a to na třetině pozemku č. 430/1 v k. ú obce na Staré cestě, kde kdysi býval lom na kámen a poté divoká skládka
 • zbytek zeminy (1098 m3) uskladní firmy Dvořáková na svých skládkách, uložení v katastru obce by nebylo tak finančně a organizačně výhodné, jak se původně přepokládalo
Vytvořeno dne: 20.09.2023

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024