Obec Služátky

Nové fotografie

Harmonogram výstavby kanalizace

Úvodní strana » Informace » Harmonogram výstavby kanalizace

V pondělí 13. 6. 2023 bylo mezi objednatelem (obec Služátky) a zástupci zhotovitele (VHST Pelhřimov, Stavby Dvořáková, Evos Hydro) předáno staveniště stavby „Kanalizace a ČOV Služátky“.

1) Informace k harmonogramu výstavby:

  • EVOS Hydro začne s pracemi kolem budoucí čističky v týdnu od 19. 6. 2023, zatím na polnostech firmy Fadom, skladiště materiálu bude mít na pozemku budoucí čističky.
  • Stavby Dvořáková začne s pracemi 10. 7. 2023 hloubením stoky směrem od obecního úřadu Na Obec, zástupci firmy přislíbili funkční komunikaci s občany, u jejichž nemovitostí se bude kanalizace aktuálně budovat, založenou na mnohaleté zkušenosti s podobnými stavbami. Zástupci firmy obejdou majitele dotčených nemovitostí a osobně je budou informovat o průběhu stavby a omezeních s ní spojených.
  • V přílohách tohoto článku najdete harmonogram výstavby a plánek jednotlivých stok, bez kterého je samotný harmonogram nesrozumitelný.

2) Další informace:

  • Stavby Dvořáková bude stavební materiál skladovat na soukromých pozemcích Josefa Havla, obec poskytne místo na 2–3 stavební buňky na prostranství před úřadem a připojení k el. síti, zhotovitel bude spotřebu měřit vlastními hodinami.
  • Zastupitelstvo na svém zasedání 14. 6. 2023 schválilo Smlouvu o úvěru s Komerční bankou ve výši 11.000.000 Kč za účelem financování akce „Kanalizace a ČOV Služátky“.
  • Zastupitelstvo souhlasí s návrhem projektantky připojit nemovitosti od Kubešů směrem k bývalé slepičárně (osm nemovitostí) prostřednictvím samostatných přečerpávacích stanic pro každou nemovitost. Cenu za každou přečerpávací stanici (cca 50.000 Kč) hradí obec pod podmínkou, že majitelé nemovitostí podepíší předběžný souhlas k připojení se k budoucí kanalizaci.
Vytvořeno dne: 15.06.2023

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024