Obec Služátky

Nové fotografie

Daň z nemovitých věcí - pomoc s vyplněním podání

Úvodní strana » Informace » Daň z nemovitých věcí - pomoc s vyplněním podání

Na požádání finančního úřadu zprostředkováváme nabídku pomoci s vyplněním přiznání k dani z nemovitých věcí:

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky jsou všechna územní pracoviště finančních úřadů, s výjimkou podatelen, uzavřena pro veřejnost. Z tohoto důvodu není jako v předchozích letech možná osobní návštěva příslušného správce daně v těch případech, kdy by poplatník daně z nemovitých věcí potřeboval pomoci s vyplněním daňového přiznání k této dani.

Pro usnadnění této složité situace, resp. vyplnění či podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, budou k informování poplatníků této daně na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství určeny informační telefonní linky finanční správy, na kterých budou poskytovány základní informace.

K poskytnutí podrobnějších informací pro potřeby podání daňového přiznání budou poplatníkům daně z nemovitých věcí na každém z územních pracovišť v působnosti Finančního úřadu pro Kraj Vysočina rovněž k dispozici dvě telefonní linky, jejichž seznam je v příloze společně s dalšími podstatnými informacemi.

Vytvořeno dne: 29.12.2020

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2023