Obec Služátky

Nové fotografie

Aktuální informace o projektu kanalizace

Úvodní strana » Informace » Aktuální informace o projektu kanalizace

V květnu 2022 byla obcí oslovena jihlavská firma Authoria s.r.o., která se specializuje na čerpání dotací, aby na základě schválené projektové dokumentace připravila žádost o čerpání vhodných dotačních titulů.

Jediná vhodná dotace byla následně vypsána Ministerstvem životního prostředí ČR, zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby společně s firmou Authoria zahájil spolupráci na vypracování žádosti o čerpání této dotace.

V říjnu 2022 obec oficiálně zažádala o dotaci na vybudování „Kanalizace a ČOV Služátky“. Součástí žádosti musela být i informace o zhotoviteli akce, který byl vybrán na základě veřejného výběrového řízení. Do něj se přihlásily tři firmy, jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy VHST s.r.o., se sídlem Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov.

Od října 2022 probíhá vyhodnocování žádosti, výsledky by měly být známy nejpozději během března 2023.

Součástí řízení bude i rozhodnutí poskytovatele dotace o výši budoucího stočného pro občany. Jakmile ministerstvo zveřejní oficiální rozhodnutí, bude svolána veřejná schůze, na které budou občané seznámeni s podmínkami čerpání dotace i s dalším případným postupem celé akce.

Vytvořeno dne: 15.02.2023
Obec Služátky © 2007-2024