Obec Služátky

Nové fotografie

Aktuálně k vysokorychlostní trati

Úvodní strana » Informace » Aktuálně k vysokorychlostní trati

Projekční práce na úseku vysokorychlostní trati Poříčany – Světlá nad Sázavou významně pokročily a projekt v katastru obce doznal značných změn:

  1. Odbočka na Světlou nad Sázavou, která se měla od hlavní trati oddělit v kopci mezi Josefodolem a Druhanovem, se ruší, připojení povede paralelně se stávají tratí ze Světlé n. S. až za zastávku Josefodol, v tomto úseku budou přidány další dvě koleje, a napojení bude následně provedeno v oblasti bývalého hradla Kunemil.
  2. Obydlená část obce (u přejezdu „U Železných“), která se nachází v bezprostřední blízkosti hlavní tratě, bude přemostěna 30–40 metrů vysokou stavbou. Půjde o jednu ze tří nejvyšší staveb úseku Nymburk – Světlá.
  3. U Železných bude místo stávajícího přejezdu vybudováno mimoúrovňové křížení silnice a budoucí čtyřkolejné tratě. Průjezdnost a dopravní obslužnost nemovitostí kolem „Staré cesty“ zůstane zachována.
  4. Po hlavní trati budou vlaky jezdit rychlostí 320 km/h, po vedlejší 200–230 km/h, v úrovni odbočky u bývalého hradla Kunemil bude vlak brzdit ze 160 km/h na 100 km/h, touto rychlostí pak projede až ke Světlé n. S.
  5. V Příloze najdete fotografii vizualizace celého řešení. Fotografie je bohužel nekvalitní, protože jde o snímek plátna. Zástupci Správy dopravní a železniční cesty přislíbili dodat kvalitnější kopii, dosud tak však neučinili. Ve vizualizaci se zorientujete podle přemostění, které je v blízkosti nemovitostí v katastru obce v blízkosti přejezdu „U Železných“.
Vytvořeno dne: 15.06.2023

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2024