Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 28.12.2017 od 19.00

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání Zastupitelstva obce Služátky 28.12.2017 od 19.00

Zveme srdečně všechny občany na výše zmíněné zasedání.

Návrh programu:

  1. Schválení rozpočtu na rok 2019 a rozpočtového výhledu 2019–2021
  2. Rozpočtová opatření
  3. Péče o obecní zeleň 2019
  4. Inventarizace majetku
  5. Dopravní obslužnost
  6. Změna nařízení vlády o odměňování členů OZ
  7. Zajištění předškolní docházky
  8. Různé
Vytvořeno dne: 20.12.2017
Obec Služátky © 2007-2018