Obec Služátky

Nové fotografie

Zasedání zastupitelstva obce dne 22. 5.

Úvodní strana » Úřední deska » Zasedání zastupitelstva obce dne 22. 5.

Zde je stručný výpis, úplný zápis v příloze.

Výpis ze zápisu č. 27 ze zasedání Zastupitelstva obce Služátky konaného dne 22. 5. 2014 ve Služátkách čp. 8

1. Pohádkový les – organizační záležitosti

  1. Diskuse k organizačním záležitostem a upřesnění programu akce „Pohádkový les“ konané dne 7. 6. 2014. b) Projednání návrhu na dokoupení vybavení, které by sloužilo po celý rok:
  • stan velký – rozměr 5×10 – 11 tis.,
  • přístřešek pro kapelu – menší stan
  • stůl na stolní tenis skládací s plachtou (zajistí SDH).

Zastupitelstvo schvaluje: nákup velkého stanu a přístřešku pro kapelu z prostředků obce.

2. Veřejné osvětlení v Josefodole – výběrové řízení Starosta informoval, že jsme z MÚ Světlá nad Sázavou, odbor stavebního a územního plánování obdrželi územní souhlas s realizací vybudování veřejného osvětlení – trasa od Kabrhelů k Fritschům v Josefodole, takže vypíšeme zjednodušené výběrové řízení na dodavatele (jedná se o akci ve výši cca 260 tis. Kč.). Místostarostka navrhuje oslovit firmy, které se budováním veř. osvětlení v obcích zabývají (Citelium a. s. Havlíčkův Brod, Elektroslužby s. r. o. Havlíčkův Brod, Jiří Voda Věž, p. Beránek, Světlá n. S.). Pro projednání nabídek výběr dodavatele na příštím zasedání ZO je třeba stanovit termín podání nabídek do 20. 6. 2014 a zhotovení akce do 31. 10. 2014.

3. Dohoda o mimosoudním vyrovnání dluhu honebního společenství Pohleď Starosta informoval o žádosti obce Příseka podílet se na mimosoudním vyrovnání dluhu 60 tis. Kč honebnímu společenství Pohleď. Obec Příseka navrhuje rozpočítat účast podle počtu obyvatel, tj. na obec Slučátky by připadla částka 16 186 Kč. P. Rut navrhuje rozpočítat participaci podle rozlohy obecních pozemků v honitbě. Místostarostka navrhuje spojit jednání s darovací smlouvou na p. č. 376/1 – lesní pozemek, který nebyl delimitován obci Služátky (viz usnesení ZO 28. 12. 2013) a dosud není převod realizován. Zastupitelstvo pověřuje starostu jednání ohledně účasti na vyrovnání dluhu honebnímu společenství Pohleď spojit s realizací převodu lesního pozemku p. č. 376/1 z obce Příseka do majetku obce Služátky.

4. Směna obecního a soukromého pozemku Starosta informoval o žádosti p. Havla ml. směnit část svého pozemku (cca 150 m2) za obecní (naproti OÚ cca 600 m2). Směna by řešila možnost parkování a zlepšení výjezdu u obecního úřadu. Vzhledem k různým rozlohám pozemků, místostarostka navrhuje doplnit směnu za část dalšího pozemku dle návrhu p. Havla k obecnímu využití. Starosta tuto možnost projedná s p. Havlem a bude informovat členy o výsledku jednání na dalším zasedání ZO.

5. Rozpočtové opatření č. 1 Starosta seznámil ZO, že jsme obdrželi z KÚ kraje Vysočina dotaci na zajištění voleb ve výši 18 200 Kč, o kterou budou zvýšeny příjmy. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1 – zvýšení příjmů o 18 200 Kč na zajištění voleb do Evropského parlamentu.

6. Obecní vodovod Správce vodovodu p. Havel informoval, že kvalita pitné vody je dle rozborů dobrá, je dobře že jsme pořídili nový filtr, který dobře funguje. Zároveň jsme před rokem renovovali původní filtr, který však propouští mangan. S tímto jsme seznámili p. Sekota z firmy KOVA, který vyměnil náplň a poslal fakturu na 6,5 tis. Kč. Protože máme za to, že se jedná o reklamaci k renovovanému filtru, tak bychom neměli tuto fakturu platit – starosta projedná tuto záležitost firmou KOVA.

7. Různé – informace Starosta informoval ZO:

  • změna územního plánu bude stát 70 tis. Kč – pokusíme se sehnat dotaci
  • starosta upozorní p. Galbavého, že má zabraný obecní pozemek na skládku dřeva,
  • prověření staré vodovodní větve od domu p. Zeleného.

zapsala: Fritschová Ve Služátkách dne 29. 5. 2014

Vytvořeno dne: 03.07.2014

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2020