Obec Služátky

Nové fotografie

Záměr prodeje pozemku

Úvodní strana » Úřední deska » Záměr prodeje pozemku

Obec Služátky zveřejňuje záměr prodeje pozemků parc. číslo 536/14, 536/15 a 536/16, vše v k. ú. Služátky. Jak je patrno z přiloženého geometrického plánu, vzniknou tyto pozemky z části dosavadního pozemku parc. číslo 536/1 v k. ú Služátky.

Vyvěšeno dne: 15.02.2018
Sejmuto dne: 28.03.2018

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2022