Obec Služátky

Nové fotografie

Vyhláška o poplatku za odpad

Úvodní strana » Úřední deska » Vyhláška o poplatku za odpad

Obecně závazná vyhláška obce Služátky č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství: Zastupitelstvo obce Služátky se na svém zasedání dne 27. října 2021 usnesením č. 15 bod 1 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Vytvořeno dne: 18.11.2021

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2021