Obec Služátky

Nové fotografie

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace

Úvodní strana » Úřední deska » Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace

Obecní úřad Služátky jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) rozhodl v řízení o žádosti obce Služátky podle § 7 zákona o pozemních komunikacích ve věci zařazení pozemní komunikace nacházející se na pozemcích nově označených jako parcela č. 602, parcela č. 601, parcela č. 17/2 a parcela č. 222/2 do kategorie veřejně přístupné účelové komunikace dle charakteru využití a stavebně-technického stavu této komunikace.

Celé znění vyhlášky i příslušný geometrický plán jsou v příloze.

Vytvořeno dne: 14.02.2018

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2019