Obec Služátky

Nové fotografie

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU Služátky 2017: pá 26. 5. – ne 28.5.

Úvodní strana » Informace » SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU Služátky 2017: pá 26. 5. – ne 28.5.

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU Služátky 2017 se uskuteční v termínu pá 26. 5. – ne 28.5. na obvyklých svozových místech:

• dolní část obce (u Kabrhelů),

• před obecním úřadem

V pátek 26. 5. 2017 bude na obě místa přistaven kontejner na objemný odpad a kontejner na elektroodpad. Kontejnery zůstanou na obou místech do neděle 28.5.

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ ODLOŽIT

OBJEMNÝ ODPAD – (kontejner na objemné odpady)

• objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, koberce, umyvadla, matrace,…

ELEKTRO

• elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v nerozebraném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného odběru elektrozařízení

• pneumatiky

• z nebezpečných odpadů např. autobaterie

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NESMÍ ODKLÁDAT

• drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice

• organický odpad, bioodpad

• tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, vývojky

• oleje – tento odpad lze odevzdat bezplatně na sběrný dvůr

• stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, např. eternit

Vytvořeno dne: 16.05.2017
Obec Služátky © 2007-2017