Obec Služátky

Nové fotografie

Svoz objemného odpadu: 13. 5. - 15. 5. 2022

Úvodní strana » Informace » Svoz objemného odpadu: 13. 5. - 15. 5. 2022

Svoz objemného odpadu a elektroodpadu se uskuteční o víkendu 13. – 15. 5. 2022 obvyklým způsobem:

Svozová místa budou v dolní části obec (u Kabrhelů) a před obecním úřadem. V pátek 13. 5. 2022 bude na obě místa přistaven kontejner na objemný odpad a kontejner na elektroodpad. Kontejnery budou k dispozici do neděle 15. 5.

JAKÝ ODPAD LZE DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ ODLOŽIT:

OBJEMNÝ ODPAD • objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, koberce, umyvadla, matrace…

ELEKTRO • elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v nerozebraném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného odběru elektrozařízení • pneumatiky • z nebezpečných odpadů např. autobaterie

V RÁMCI SVOZU ODPADŮ SE NESMÍ ODKLÁDAT:

• drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice • organický odpad, bioodpad • tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, vývojky, • oleje – tento odpad lze odevzdat do nádoby na návsi • stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, např. eternit

Vytvořeno dne: 30.04.2022
Obec Služátky © 2007-2023