Obec Služátky

Nové fotografie

Rozpočet na rok 2019

Úvodní strana » Úřední deska » Rozpočet » Rozpočet na rok 2019

Rozpočet je v příloze.

Rozpočet na rok 2019
Příjmy (v tisících Kč): návrh rozpočtu 2019
Nedaňové příjmy  
Příjmy pitná voda  
Ostatní nedaňové příjmy  
Celkem nedaňové příjmy 155
   
Daňové příjmy  
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a kapit výnosů  
Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 10
Daň z příjmu právnických osob 410
Daň z příjmu právnických osob za obce 10
Daň z přidané hodnoty 900
Správní poplatky 0
Poplatky ze psů 2
Poplatek za provoz systému shrom. komunálního odpadu 68
Daň z nemovitých věcí 80
Daň z loterií a her krom VHP 8
Daňové příjmy celkem 1943
   
Přijaté dotace  
Dotace na výkon státní správy 61
   
Příjmy celkem 2159
   
Výdaje (v tisících Kč):  
Podpora ostatních produkčních činností 80
Silnice 300
Provoz veřejné silniční dopravy (bus) 20
Pitná voda 180
Kanalizace 350
Činnosti knihovnické 1
Ostatní záležitosti kultury 40
Veřejné osvětlení (oprava) 30
Komunální služby a územní rozvoj 0,825
Sběr a svoz komunálního odpadu 190
Péče o veřejnou zeleň 200
Zastupitelstvo obce (platy zaměstnanců) 270
Činnost místní správy 230
Příprava stavebních parcel 130
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8
Platby daní 10
   
Výdaje celkem 2039,825
Vytvořeno dne: 02.01.2019

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2019