Obec Služátky

Nové fotografie

Rozpočet na rok 2018

Úvodní strana » Úřední deska » Rozpočet » Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Příjmy (v tisících Kč):
Nedaňové příjmy
Příjmy pitná voda 76
Ostatní nedaňové příjmy 135
Celkem nedaňové příjmy 211

Daňové příjmy
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a kapit výnosů 400
Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 10
Daň z příjmu právnických osob 360
Daň z příjmu právnických osob za obce 31
Daň z přidané hodnoty 800
Správní poplatky 1
Poplatky ze psů 2
Poplatek za provoz systému shrom. komunálního odpadu 71
Daň z nemovitých věcí 80
Daň z loterií a her krom VHP 10
Daňové příjmy celkem 1765

Přijaté dotace
Dotace na výkon státní správy 60,9

Příjmy celkem 2036,9

Výdaje (v tisících Kč):
Podpora ostatních produkčních činností 35
Silnice 440
Provoz veřejné silniční dopravy (bus) 20
Pitná voda 131
Kanalizace 350
Činnosti knihovnické 1
Ostatní záležitosti kultury 68
Veřejné osvětlení (oprava) 35
Komunální služby a územní rozvoj 0,825
Sběr a svoz komunálního odpadu 180
Péče o veřejnou zeleň 105
Zastupitelstvo obce (platy zaměstnanců) 186
Činnost místní správy 313,6
Příprava stavebních parcel 104
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25
Platby daní 40

Výdaje celkem 2034,425

Vyvěšeno dne: 01.01.2018

Přílohy

Obec Služátky © 2007-2019