Obec Služátky

Nové fotografie

Program zasedání Zastupitelstva obce Služátky 4. 6

Úvodní strana » Úřední deska » Program zasedání Zastupitelstva obce Služátky 4. 6

Všechny občany srdečně zveme na další zasedání zastupitelstva.

Návrh programu:

  1. Projednání a schválení závěrečného účtu obce, zprávy o výsledku hospodaření a účetní závěrky za rok 2018
  2. Smlouva o požární ochraně
  3. Smlouva o prodeji parcely 241/9
  4. Rozpočtové opatření číslo č. 3
  5. Odpis nepotřebného majetku
  6. Pitná voda
  7. Smlouvy ZTV – přípojky plynu, elektřiny
  8. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí
  9. Různé
Vytvořeno dne: 15.05.2019
Obec Služátky © 2007-2019