Obec Služátky

Nové fotografie

Poplatek za komunální odpad

Úvodní strana » Informace » Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad obce Služátky na rok 2018 dle vyhlášky č. 1/2016 je stanoven takto:

  1. za každého obyvatele trvale bydlícího na území obce 450,–Kč
  2. rekreační objekty 450,–Kč

Od poplatku jsou osvobozeny:

• děti mladší 6 let

• osoby, které mají v obci trvalý pobyt, ale v obci se prokazatelně dlouhodobě nezdržují

• děti od 6 let do 15 let platí 350,–

Poplatky budou vybírány do 31. března 2018 na obecním úřadě v úředních hodinách (každou středu 19.15 – 20.00)

Dále upozorňujeme obyvatele, že tříděním komunálního odpadu šetří přírodu i své peněženky!

Svozová společnost dává na vědomost, že do sběrných nádob lze ukládat pouze komunální odpad. Do nádob nelze ukládat: Nebezpečný odpad, uhynulá zvířata nebo jejich části, chemikálie, žhavý popel, tekutý odpad, sklo, plastové lahve, stavební suť a kameny, odpad ze zeleně a jiný zdravotně nebezpečný odpad. Pokud bude takový odpad v nádobě zjištěn, nebude tato vyprázdněna.

Vytvořeno dne: 06.01.2018
Obec Služátky © 2007-2018