Obec Služátky

Nové fotografie

Místo a čas konání voleb

Úvodní strana » Úřední deska » Místo a čas konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Služátky podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

  1. Volby do zastupitelstva obce Služátky se uskuteční v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
  2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost obecního úřadu Služátky 8; 582 91 Světlá nad Sázavou 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vytvořeno dne: 13.09.2018
Obec Služátky © 2007-2019